27.07.60


 
 

 

 

 

 

 
   ปัจจุบันเรื่องของการประหยัดพลังงานเพื่อโลกสีเขียว สำหรับลูกหลานในอนาคตดูจะเป็นกระแสที่มาแรงที่หน่วย
งานภาครัฐพยายามหาแนวทางในการรณรงค์สร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิญชวนให้มีจิตสำนึก หรือกำหนดให้
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมาตรฐานในรื่องของการประหยัดไฟฟ้า แต่สำหรับคนไทยดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้
กันมากนักทุกวันนี้ยังมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองเหมือนเดิม แต่เมื่อใดที่เกิดวิกฤติการณ์เรื่องพลังงานทุกคน
ก็จะหันมาใส่ใจกัน และจางหายไปเมื่อทำไปได้สักระยะหนึ่ง ไม่ต่างจากไฟไหม้ฟาง

   แล้วการใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพคืออะไรล่ะ ตัวอย่างที่สามารถทำได้ง่ายๆ ภายในบ้านก็คือปิดไฟเมื่อ ไม่ใช้, 
ไม่เปิด / ปิดตู้เย็นบ่อย, เปิดแอร์ที่ 26 องศา เป็นต้น อีกร้อยแปดพันเก้าวิธีที่จะทำกันได้แต่พฤติกรรมของคนไทยปรับ
เปลี่ยนได้ยาก หากพูดว่าประหยัดไฟเพื่อลดโลกร้อนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจกันเท่าที่ควร ถ้าไม่เกิดวิกฤตขึ้นจริงแต่
หากบอกว่าการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้พูดแบบนี้พอคนก็จะหันมาสนใจกันเพราะ
เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนคงไม่อยากให้เงินออกจากกระเป๋าตนเองไปจ่ายค่าไฟมากๆ แน่นอน

   หากคิดว่าปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตนเองไม่ได้  เพราะอาจจะขัดกับนิสัย หรือวิถีชีวิตอะไรก็แล้วแต่ยังมีอีกวิธี
หนึ่งที่สามารถช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้บ้างก็คือ การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทื่ติดฉลากประหยัดไฟ
ฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งก็รู้กันอยู่แล้ว ว่าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 นั้นมี มาตรฐานและประสิทธิ
ภาพในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแต่การจะเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มีอยู่ทีเดียวทั้งหมด ก็ดูจะเป็นการ
ลงทุนที่มากไปสักหน่อยคงไม่มีใครคิดทำแบบนั้น ฉะนั้นอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใดที่เก่า หรือหมดอายุการใช้งาน
แล้วก็ควรเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง
29 ผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุม และจำเป็นต่อการใช้งานในบ้านเช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ กระติกน้ำร้อน เตาไมโครเวฟ
เป็นต้น ลองคิดดูเล่นๆ นะหากบ้านของเราใช้อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ทั้งหมด
จะประหยัดเงินในกระเป๋าได้ขนาดไหนมีเงินเหลือทำอย่างอื่นที่ชอบอีกมากมาย

       
บทความ : คุณวัชระ โพธิ์เกตุ
 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th