3-5 ก.ค. 60 
 
 
 
      เมื่อ  วันที่ 3 - 5  ก.ค.   2560   กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดงาน ประชุม สัมมนา ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อหารือ ทบทวน และวางแผนแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดประชุม สัมมนาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีวิทยาลัยจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และคุณปาริชาติ แสงสุวรรณ กล่าวรายงานถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ และคุณพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาบริหารโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม สัมมนา พร้อมให้นโยบายแนวทางความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. เมื่อเสร็จพิธีเปิดงานฯ คุณสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางบริหารจัดการพลังงานในยุค Thailand Energy 4.0 และ ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. บรรยายให้ความรู้เรื่องรถ EV และในช่วงบ่าย ทีมงานกองการตลาด จัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับทางคณะอาจารย์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี...
 

  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th