27 ม.ค. 60 
 
 
ทีมงานวิทยากรจากกองการตลาดบรรยายให้ความรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้าภายในงาน "สร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงานสานปณิธานงานสิ่งแวดล้อม"
โดยมีประชาชน และน้องๆนักเรียนให้ความสนใจเรื่องการประหยัดไฟฟ้าจำนวนมาก
ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมป์ และโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จ.อุตรดิตถ์
           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th