10 ม.ค. 60 
   
ทีมวิทยากรจากกองการตลาดร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้กับน้องๆ เรื่องการประหยัดไฟฟ้าภายในงาน "วิชาการประจำปีการศึกษา 2559 ปิ่นมณฑลวิชาการ"
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล ทวีวัฒนา กทม เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60
           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th