31 พ.ค. 60 

     เมื่อ  วันที่ 31   พ.ค.   2560   ทีมงานวิทยากรจากกองการตลาด   ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย    ดร.สุชาติ ค้าทางชล ,   คุณสมยศ  พูลขวัญ , คุณสุรศักดิ์ เปียจั่น บรรยายให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 120 ท่าน ในหัวข้อ "จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน" ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวข้องกับการประหยัดไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน้องๆ จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ให้ความตั้งใจในการรับฟังบรรยายเป็นอย่างมาก โดยทางวิทยากรจาก กฟผ. รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้กับน้องๆ เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า และน้องๆจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อช่วยกันประหยัดไฟฟ้า..

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th