7 มี.ค. 60 
 
 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทีมงานวิทยากรจากกองการตลาดประกอบด้วย ดร.สุชาติ ค้าทางชล คุณสมยศ พูลขวัญ คุณภูมิชาย พงษ์ประภาพันธ ร่วมบรรยายการส้รางจิตสำนึกประหยัดไฟฟ้าให้กับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อเป็นการตอกย่ำการประหยัดไฟฟ้าให้แก่บุคคลากรภายใน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประชาสัมพันธ์ รฟ.บางปะกง

           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th