2 มี.ค. 60 
 
 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทีมงานวิทยากรจากกองการตลาดประกอบด้วย ดร.สุชาติ ค้าทางชล คุณสมยศ พูลขวัญ คุณภูมิชาย พงษ์ประภาพันธ์ ร่วมบรรยายหัวข้อสร้างจิตสำนึกพลังงานสานปณิธานสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย่ำ และมุ่งเน้นการประหยัดไฟฟ้า
ให้บุคคลากรภายในฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ ห้องโถง opd ตึกตรวจโรค อพอ

           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th