13 มิ.ย. 60 
 
 
 
      เมื่อ  วันที่ 13   มิ.ย.   2560   กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดบรรยายเรื่อง "จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน" ให้แก่น้องๆ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทวีศักดิ์ ศิริสืบ หัวหน้ากองส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม (กสป-ค.) ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณสมยศ พูลขวัญ วิทยากรจากกองการตลาด บรรยายให้กับน้องๆ จากแผนกช่างไฟฟ้า ระดับอนุปริญญา ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวข้องกับการประหยัดไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีน้องเข้ารับฟังจำนวน 100 ท่าน โดยน้องๆ มีความตั้งใจในการรับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก โดยทางวิทยากรจาก กฟผ. มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ถ่ายถอดความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่น้องๆซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศไทย ที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วย กฟผ. บอกต่อในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป...
 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th