9 มิ.ย. 60 
 
 
 
      เมื่อ  วันที่ 9   มิ.ย.   2560   ทีมงานวิทยากรจากกองการตลาด   ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย    ดร.สุชาติ ค้าทางชล ,   คุณสมยศ  พูลขวัญ บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน สาณปณิธานสิ่งแวดล้อม" ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวข้องกับการประหยัดไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 80 ท่าน ซึ่ง แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจ และตั้งใจในการรับฟังบรรยายเป็นอย่างมาก โดยทางวิทยากรจาก กฟผ. มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ถ่ายถอดความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อช่วยกันประหยัดไฟฟ้า..
 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th