15 ก.พ. 60 
 
 

ทีมงานวิทยากรจากกองการตลาดบรรยายให้ความรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้าโดยมีน้องๆ นักศึกษา
ให้ความสนใจเข้ารับฟั่ง ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th