22 เม.ย. 60 
 
 

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 60 ทีมวิทยากรกองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ได้รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ "จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานสานปณิธานสิ่งแวดล้อม"เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการทำ workshop ก่อนนำความรู้กลับไปปฏิบัติจริง ให้แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เป็นรุ่นที่ 3
โครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทราคู้บอน การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ กทม

           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th