26 และวันที่ 30 เม.ย. 60 
 


 

บรรยายจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานสานปณิธานสิงแวดล้อม รุ่น 4 โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/3 วันที่ 26 เม.ย. 60
รุ่น 5 โครงการบ้านเอื้ออาทรสรงประภา วันที่ 30 เม.ย. 60 ณ การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ กทม.

           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th