9 เม.ย. 60 
 
 

ทีมวิทยากรกองการตลาดบรรยายหัวข้อ "จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานสานปณิธานสิ่งแวดล้อม"
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 การเคหะชุมชนบ่อนไก่ เมื่อวันที่ วันที่ 08 เม.ย. 60 และรุ่น 2 การเคหะชุมชนคลองเตย วันที่ 09 เม.ย. 60
สถานที่จัดการบรรยาย ณ การเคหะแห่งชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม

           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th