31 มี.ค. - 3 เม.ย. 60 
 
 

กิจกรรม workshop ผู้เข้ารอบกิจกรรมผลิตสื่อ vdo หัวข้อ conserve to day live tomorrow
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 - วันที่ 3 เมษายน 2560

           
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th