27.11.60 กฟผ. มอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชน จ.อุบลราชธานี
 
17.11.60 กฟผ. จับมือ โฮมโปร “สุขใจผู้ให้ ประหยัดไฟผู้รับ” 
 
13.06.60 บรรยายเรื่องจิตสำนึกอนุรักษ์พลังานฯ วท.ระยอง
 
 
 
 
 
09.06.60 บรรยายเรื่องจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานฯ รพ.ศิริราช
 
31.05.60 บรรยายเรื่องจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานฯ วท.หาดใหญ่
 
26.04.60 บรรยายเรื่องจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานฯ การเคหะฯ
 
 


เข้าใจกลยุทธ์ 3อ+
การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
เบอร์ 5 In home
เทคนิคการเลือกใช้งานหลอด LED
เทคนิคการบำรุงรักษาพัดลม
ฉลากแท้ฉลากปลอมดูกันอย่างไร

 
 
 
 
 
 
       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ดูแลเว็บไซด์ :แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด               
ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า         
E-mail 562688@egat.co.th,584347@egat.co.th
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 60 จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 18 ส.ค. 60